TripleMedia spółka z o.o. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000378029. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN. Wysokość kapitału wpłaconego: 5000 PLN.